„PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO SWOICH MARZEŃ”.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „REMES” TWORZY KOMPLETNE ŚRODOWISKO DLA DZIECKA.

WIELOWYMIAROWY ROZWÓJ
+ HARMONOGRAM DNIA = KOMFORT RODZICA
I WOLNY CZAS DZIECKA

DROGI RODZICU ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ KIEDYŚ, CZY ZAPEWNIASZ SWOJEMU DZIECKU CODZIENNĄ POTRZEBĘ RUCHU?

JEŻELI TAK, ILE KOSZTUJE CIĘ TO CZASU I PIENIĘDZY? CODZIENNE ZAJĘCIA DODATKOWE, ŻEBY ZAPEWNIĆ JAK NAJLEPSZY ROZWÓJ SWOJEMU DZIECKU ODBYWA SIĘ KOSZTEM SIEBIE?

A MOŻE PO PROSTU NIE MASZ CZASU NA TO? NIESTETY W TYCH CZASACH JEST TO „NORMALNOŚCIĄ".

W ODDZIAŁACH
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TYGODNIU JEST MINIMUM
16 GODZIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH.

ETAPY SZKOLENIA SPORTOWEGO W SZKOLE MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO REMES

Na wszystkich etapach, we wszystkich modułach w Szkole Mistrzostwa Sportowego „REMES” realizujemy wychowanie fizyczne w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Przygotowujemy naszych uczniów do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną, dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie.

  • ETAP I WIELOWYMIAROWEGO ROZWOJU SPORTOWEGO (KLASY 1–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
  • ETAP II WSZECHSTRONNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO (KLASY 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
  • ETAP UKIERUNKOWANY NAUCZANIA I DOSKONALENIA (KLASY 7–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
  • ETAP IV SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA SPORTOWEGO DYSCYPLINY WIODĄCEJ (KLASY 1–2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO)
  • ETAP IV SPECJALISTYCZNEGO ROZWIJANIA MAKSYMALNYCH MOŻLIWOŚCI DYSCYPLINY WIODĄCEJ KLASY 3–4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO)

ETAP I

PIŁKA NOŻNA

GRY ZESPOŁOWE

PŁYWANIE

AKROBATYKA/TANIEC

SPORTY WALKI/TENIS
TENIS STOŁOWY

ETAP II

DYSCYPLINA WIODĄCA

AKROBATYKA/TANIEC

GRY ZESPOŁOWE/PŁYWANIE

SPORTY WALKI/TENIS/
TENIS STOŁOWY

ETAP III

DYSCYPLINA WIODĄCA

SIŁOWO-FUNKCJONALNY

GRY ZESPOŁOWE/PŁYWANIE

AKROBATYKA/TANIEC/
SPORTY WALKI/TENIS/
TENIS STOŁOWY

ETAP IV i V

DYSCYPLINA WIODĄCA

SIŁOWO-FUNKCJONALNY

AKROBATYKA/TANIEC/
SPORTY WALKI/TENIS/
TENIS STOŁOWY/
GRY ZESPOŁOWE/PŁYWANIE

  1.  

BLOKI SPORTOWE REALIZOWANE W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REMES

MAŁY BLOK SPORTOWY

To zajęcia ruchowe realizowane bez podziału na grupy rówieśnicze. W naszej szkole każdy dzień rozpoczynamy zawsze od ciekawej formy aktywności fizycznej, która w dalszej części dnia ma pozytywnie wpłynąć na koncentrację podczas zajęć edukacyjnych.

DUŻY BLOK SPORTOWY

To główny trening w trakcie dnia, podczas którego realizowane jest szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez polskie związki sportowe. Zajęcia odbywają się w danym module, który jest dostosowany do etapu, na którym znajduje się uczeń w danym momencie.

#INNOWACYJNOŚĆ #DOSKONAŁOŚĆ  #OTWARTOŚĆ