W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 PROWADZIMY NABÓR DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW:

KLASY MULTISPORTOWE:

KLASA I    (16–24 UCZNIÓW)
KLASA II   (16–24 UCZNIÓW)
KLASA III  (16–24 UCZNIÓW)

KLASA OGÓLNOROZWOJOWA
O PROFILU

PIŁKA NOŻNA:

KLASA IV  (16–24 UCZNIÓW)

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH PRÓB SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLASY I, II, III, IV:

I TERMIN (WŁAŚCIWY)

17 MARCA 2024

II TERMIN (UZUPEŁNIAJĄCY)

12 MAJA 2024

III TERMIN (UZUPEŁNIAJĄCY)

16 CZERWCA 2024

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY!

NIE PRZEGAP!

OD 1 LUTEGO

WYPEŁNIENIE ONLINE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
I TERMIN 17 MARCA
II TERMIN 12 MAJA
III TERMIN 16 CZERWCA
PRZERPROWADZENIE TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE RODZICA
I TERMIN DO 24 MARCA
II TERMIN DO 19 MAJA
III TERMIN DO 23 CZERWCA
PODANIE WYNIKÓW TESTÓW SPRAWNOŚCI I LISTY  ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW
TERMIN DO 3 KWIETNIA
II TERMIN DO 29 MAJA
III TERMIN DO 3 LIPCA
PODPISANIE UMOWY I UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI
I TERMIN DO 8 KWIETNIA
II TERMIN DO 3 CZERWCA
III TERMIN DO 8 LIPCA
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

DO 30 CZERWCA

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KLASY PROGRAMOWO NIŻSZEJ

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!