DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

| STATUT SZKOŁY

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

| REGULAMIN REKRUTACJI

| SZCZEGÓŁOWY PLAN NAJBLIŻSZEGO DNIA TESTÓW SPRAWNOŚCI

| ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

| ZGODA NA UCZESTNICTWO W PRÓBACH SPRAWNOŚCI

DOKUMENTY DLA UCZNIA PRZYJĘTEGO

| WNIOSEK PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY

| WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO